مسابقه با بهره گیری از چوب

  • کشش با دو دست به حالت نشسته از جلو بوسیله چوب: در این حالت یک چوب راست محکم ومناسب در وسط دونفر قرار داده می شود و هر نفر با دو دست محکم چوب را می گیرند. دست ها کاملا کشیده هستند، کف پاها به هم چسبیده، باسن روی زمین قرار دارد. همزمان دو نفر شروع به کشیدن چوب می کنند.هر کدام از نفرات که از زمین بلند شود، موجب کسب امتیاز می گردد.
  • کشش بحالت ایستاده با دو دست از جلو بوسیله چوب:در این حالت یک چوب راست محکم و مناسب در وسط دو نفر قرار داده می شود. دو نفر هرکدام پشت یک خط قرار گرفته و همزمان شروع به کشیدن یکدیگر می کنند و سعی می کنند با حفظ کردن تعادل خود نفر مقابل را از خط عبور دهند.
  • کشش بحالت ایستاده با دو دست از جلو به وسیله دو چوب: در این حالت دو چوب راست محکم و مناسب در دستان دو نفر قرار داده می شود، دو نفر هر کدام پشت یک خط قرار گرفته و همزمان شروع به کشیدن یکدیگر می کنند تا نفر مقابل خود را از خط تعیین شده عبور دهند.

۱                             ۲                           ۳

*قطر چوب ۵/۲ سانتی متر / طول چوب ۹۰ سانتی متر

ماده ۱ : تعریف نوع مسابقه با بهره گیری از چوب ( چوب کشی ) :

این نوع مسابقه بدلیل طرفداران بی شمار در سه بخش طراحی شده و در تشک استاندارد جهت ایمنی و سلامت بیشتر ورزشکاران برگزار می گردد و ابعاد آن ۸ * ۸ می باشد ..

ماده ۲ : روش برگزاری ، زمان و تعداد راند ها :

روش برگزاری : مسابقات بصورت تک حذفی برگزار میگردد .

زمان و تعداد بخش ها برای رده های سنی :

نونهالان : ۳ بخش یک دقیقه ای با ۳۰ ثانیه استراحت بین بخش ها

نوجوانان : ۳ بخش یک دقیقه ای با ۳۰ ثانیه استراحت بین بخش ها

جوانان : ۳ بخش یک دقیقه ای با ۳۰ ثانیه استراحت بین بخش ها

بزرگسالان : ۳ بخش یک دقیقه ای با ۳۰ ثانیه استراحت بین بخش ها

پیشکسوتان : ۳ بخش یک دقیقه ای با ۳۰ ثانیه استراحت بین بخش ها

تبصره : اعلام نتایج پس از پایان سه بخش انجام میگیرد     .

ماده ۳ : نحوه امتیاز دهی در مسابقات با بهره گیری از چوب:

  • خروج از خط موازی تعیین شده
  • بلند کردن از زمین (جاکن)
  • افتادن روی زمین (بهم خوردن تعادل)
  • رها کردن چوب
  • دیرآمدن به محوطه مسابقه پس از اعلام گوینده جدول برای بار سوم

حرکات غیر مجاز که منجر به تذکر گردد

۱-رها کردن چوب برای بار اول

۲- پیچاندن چوب و حریف برای بار اول

۳- انداختن حریف برای بار اول با حرکات نامتعارف

حرکات غیر مجازی که منجر به اخطار می شود .

۱-رها کردن چوب برای بار دوم

۲- پیچاندن چوب و حریف برای بار دوم

۳- انداختن حریف برای بار دوم با حرکات نامتعارف.

ماده ۴ : شرایط انتخاب نفر برنده :

۱-کسی که مجموع امتیازات ۳ بخش به نفع او باشد .

۲-عدم کفایت فنی حریف با اعلام داور وسط و تایید سر داور .

۳-گرفتن ۶ امتیاز منفی ، ۳ اخطار در کل مسابقه توسط حریف مقابل .

۴-عدم حضور حریف مقابل در مهلت مقرر ( در مدت یک دقیقه سه بار نام بازیکن توسط گوینده اعلام می گردد )

در صورتی تساوی در امتیازها برنده کسی است که :

۱-اخطار کمتری داشته باشد .

۲-تذکر کمتری داشته باشد .

۳-کسی که وزن کمتری داشته باشد.